Şahadatnamalarymyz

API 6D, API 607, CE, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS. (Şahadatnamalarymyz gerek bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris sales@nswvalve.com )

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4f
 • 5
 • 6
 • NSW FACTORY 2

Biz hakda

“Newsway Valve Co., Ltd.”, 20 ýyldan gowrak taryhy senagat klapanlaryny öndüriji we eksport ediji bolup, 20,000㎡ ýapyk ussahanasy bar. Dizaýna, ösdürmäge, öndürmäge üns berýäris. “Newsway Valve” önümçilik üçin halkara hil ulgamy ISO9001 standartyna berk laýyk gelýär. Önümlerimiz önümçilikde, gaýtadan işlemekde we synagda kompýuter kömegi bilen dizaýn ulgamlaryny we çylşyrymly kompýuter san enjamlaryny saklaýar. Klapanlaryň hiline berk gözegçilik etmek üçin öz gözegçilik toparymyz bar, gözleg toparymyz klapany ilkinji guýmakdan ahyrky bukja çenli barlaýar, önümçiligiň her bir prosesine gözegçilik edýärler. Şeýle hem, müşderilerimize iberilmezden ozal klapanlara gözegçilik etmek üçin üçünji gözleg bölümi bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Üstünligimiz

Professional klapan öndürijisi

“Newsway Valve Company” 20 ýyldan gowrak wagt bäri klapan öndürmek bilen meşgullanýar we klapan dizaýnynda we önümçiliginde baý tejribä eýe. Kompaniýamyz önümi gaýtadan işlemegiň takyklygyny we netijeliligini üpjün etmek üçin önümçilik we gaýtadan işleýän enjamlary yzygiderli täzeläp durýar.

Professional valve manufacturer

Üstünligimiz

Gaty hil gözegçilik ulgamy

ISO9001 hil dolandyryş dolandyryş ulgamyna laýyklykda, Newsway Valve Company, zawoddan iberilen klapanlaryň 100% hünärli bolmagyny üpjün etmek üçin klapan guýmakdan başlap, gurnama, reňklemek we gaplamak ýaly her bir ädimine berk gözegçilik edýär.

Strict quality control system

Üstünligimiz

Professional topar

“Newsway Valve Company” müşderilere has gowy we has çalt hyzmat etmek üçin önümçilik bölümi, tehniki bölüm, satuw bölümi, hil bölümi, resminama bölümi, maliýe bölümi we satuwdan soňky bölüm bilen enjamlaşdyrylandyr.

Professional team

Üstünligimiz

Satuwdan soň borçnama

Newsway Valve Company wada berýär: Müşderiler önümiň hili meselesini tapsa, müşderilere abatlaýyş ýa-da çalyşmak hyzmatlaryny mugt bermäge kömek ederis. Müşderilere kynçylyklary çalt çözmäge kömek ediň

After-sales commitment
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7